Domov MÁRIE, zariadenie sociálnych služieb,

v súlade s Príkazom riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, vydáva s okamžitou platnosťou

zákaz pre všetky návštevy

prijímateľov sociálnych služieb z dôvodu preventívnej ochrany pred šíriacim sa koronavírusom na Slovensku.

Zákaz návštev platí do odvolania.

Ing. Miroslava Bernátová, riaditeľka Domova MÁRIE

Krízový plán

Pokyn predsedu BBSK pre OvZP BBSK

Krízový plán Domova MÁRIE

Ako sa správne chrániť a používať ochranné pomôcky