História poskytovaných sociálnych služieb v Banskej Štiavnici je datovaná od roku 1913, kedy vznikol tzv. „Chudobný dom“. Činnosť tohto sociálneho ústavu existovala na princípe svojpomoci. Čo sa v jeden deň vyžobralo, to bolo na druhý deň na obed. Aj napriek tomu, že budova bola udržiavaná, stále viac sa stávala kapacitne nevyhovujúcou.

História poskytovaných sociálnych služieb v Banskej Štiavnici je datovaná od roku 1913, kedy vznikol tzv. „Chudobný dom“. Činnosť tohto sociálneho ústavu existovala na princípe svojpomoci. Čo sa v jeden deň vyžobralo, to bolo na druhý deň na obed. Aj napriek tomu, že budova bola udržiavaná, stále viac sa stávala kapacitne nevyhovujúcou.

Novodobá história sa začala odvíjať od roku 1988, kedy sa zriadil nový domov dôchodcov a presťahoval sa z nevyhovujúcich priestorov na sídlisko Drieňová ( Ul. L. Svobodu) s kapacitou 36 obyvateľov v domove dôchodcov a 40 obyvateľov v DPD – penziónový typ. V súčasnosti má tento objekt kapacitu 70 miest a poskytujeme v ňom sociálne služby druhu ZpS, DSS a ZPB.

V roku 1992 po rekonštrukcii bytov na Ul. Strieborná začala písať históriu aj ďalšia budova domova dôchodcov s celkovou kapacitou 28 miest v historickom centre mesta Banská Štiavnica. V roku 2011 bola v tomto objekte ukončená rekonštrukcia podkrovia s kapacitou 8 jednoposteľových izieb s vlastnou kuchynkou, kúpeľňou, WC, s bezbariérovým prístupom a so zariadením nábytku na mieru, ktoré sme čerpali z dotácií MPSVaR a značným dofinancovaním nášho zriaďovateľa BBSK za čo sa chce ešte raz poďakovať. Celková kapacta v tomto objekte je 35.

Tretí objekt pre domov dôchodcov sme získali rozsiahlou rekonštrukciou bývalej nemocnici na Ul. Špitálskej v roku 1996, ktorý bol postavený ešte v roku 1951, kde bolo vytvorených 54 miest. Spolu bolo k dispozícií 146 miest, ktoré poskytovali sociálne služby len druhu domov dôchodcov a DPD – penziónový typ. Už v roku 1996 bolo zriadené v tomto objekte oddelenie so zvýšeným psychiatrickým dohľadom, kde väčšiu časť klientov tvorili ľudia postihnutí s ACH.

Až v roku 2002 nastala zmena v poskytovaní sociálnych služieb v zariadení, kedy sa stal naším zriaďovateľom Baskobystrický samosprávny kraj o domov socialych služieb.. Od registrácie DM 18.novembra 2009 máme vybudované v tomto objekte Špecializované zariadenie – v ktorom poskytujeme sociálne služby pre demencie rôzneho typu etiológie, Alzheimerovu chorobu a schizofrénia celoročnou formou pobytu. V súčasnosti má objekt kapacitu 45 lôžok.

V súčasnosti   má Domov MÁRIE kapacitu 150 lôžok vo všetkých troch objektoch.

 [inline:001.jpg]   [inline:002.jpg]    [inline:003.jpg]

[inline:004.jpg]    [inline:005.jpg]    [inline:006.jpg]

[inline:007.jpg]    [inline:008.jpg]