Domov Márie

V roku 2009 to boli

Hartmann – Rico, s.r.o. Bratislava
Vecný dar v podobe: úložné diely VACKER a úložné diely SKUBB v hodnote 701,62 €

Kimberly-Clark, s.r.o. Piešťany
Vecný dar v podobe: 3-dielny paravan v hodnote 447,24 €
Vecný dar v podobe: vozík na prádlo, vrecia na prádlo v hodnote 1 094,80 €

Mesto Banská Štiavnica
Finančný príspevok na športové hry pre seniorov v hodnote 100 €

Hartmann – Rico, s.r.o. Bratislava
Vecný dar v podobe: úložné diely VACKER a úložné diely SKUBB v hodnote 701,62 €

Kimberly-Clark, s.r.o. Piešťany
Vecný dar v podobe: 3-dielny paravan v hodnote 447,24 €
Vecný dar v podobe: vozík na prádlo, vrecia na prádlo v hodnote 1 094,80 €

Mesto Banská Štiavnica
Finančný príspevok na športové hry pre seniorov v hodnote 100 €

Stanislava Kavická, Banská Štiavnica
Vecný dar v podobe: Kuchynské náradie a čistiace prostriedky v hodnote 100 €

Ing. Andrea Lambertová, Štiavnické Bane
Vecný dar v podobe: kopírovacie zariadenie a tlačiareň v hodnote 125 €

Magdaléna Rečlová, Predajná
Vecný dar v podobe: vysávač, krájač potravín, svietidlá, nôž v hodnote 200 €

MIVAX s.r.o., Martin
Vecný dar v podobe: videovrátnik Commax CDV v hodnote 694 €

Výdajňa zdravotníckych pomôcok MARTA, Žiar nad Hronom
Vecný dar v podobe: ochranná pracovná obuv v hodnote 1 900 €
Vecný dar v podobe: zdravotný materiál v hodnote 201,60 €

Magma Plus s.r.o., Zvolen
Vecný dar v podobe: zdravotnícky materiál v hodnote 730 €