Domov Márie

V roku 2010 to boli

Jozef Chovan, Horná 74, Dekýš
Vecný dar v podobe: Altánok na posedenie v hodnote 1300 €

Darina Koprdová, ul. Lúčna 1, Slovenská Ľupčca
Vecný dar v podobe: Kancelárske, toaletné a kresliace potreby v hodnote 33,39€

Magma Plus, s.r.o., Zvolen
Vecný dar v podobe: zdravotnícky materiál, pomôcky a lieky v hodnote 800€

INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen
Vecný dar v podobe: vianočné a novoročné prilepšenie v hodnote 270€

Jozef Chovan, Horná 74, Dekýš
Vecný dar v podobe: Altánok na posedenie v hodnote 1300 €

Darina Koprdová, ul. Lúčna 1, Slovenská Ľupčca
Vecný dar v podobe: Kancelárske, toaletné a kresliace potreby v hodnote 33,39€

Magma Plus, s.r.o., Zvolen
Vecný dar v podobe: zdravotnícky materiál, pomôcky a lieky v hodnote 800€

INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen
Vecný dar v podobe: vianočné a novoročné prilepšenie v hodnote 270€

HONTEX – PEKÁREŇ, s.r.o., Banská Štiavnica
Vecný dar v podobe: zákusky k vianočným a novoročným sviatkom v sume 221,19€

Výdajňa Marta, Žiar nad Hronom
Vecný dar v podobe: pracovný odev v hodnote 1600€ a zdravotnícky materiál v sume 330€