Domov Márie

Zabúdanie nie je vždy ochorením, kedy je potrebné vyhľadať lekára?

Trápi Vás alebo Vášho blízkeho zabúdanie?
Kedy už zlyhávanie pamäti nebrať na ľahkú váhu?

Srdečne Vás pozývame na prednášku

„Zabúdanie nie je vždy ochorením,
kedy je potrebné vyhľadať lekára?“

ktorá sa uskutoční
dňa 03.11.2011 o 15.30 hod.
v spoločenskej miestnosti
DOMOVA MÁRIE, ul. Špitálska 3, Banská Štiavnica.

Hosť:
PaedDr. Mária Čunderlíková – zástupca Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti,
Bratislava