Domov Márie

Prednáška: Poskytnutie pomoci v zmysle Zák. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Srdečne Vás pozývame na stretnutie podpornej skupiny príbuzných, starajúcich sa o blízkeho s Alzheimerovou chorobou,

ktoré sa uskutoční
dňa 01.12.2011 o 14.00 hod.
v spoločenskej miestnosti
DOMOVA MÁRIE, ul. Špitálska 3, Banská Štiavnica

Hosť:
Ing. Dagmar Holendová – riaditeľka odboru sociálnych vecí UPSVaR Banská Štiavnica