Domov Márie

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Oznamujeme, že zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na základe zákona č.546/2010 Z.z. je od 1.11.2011 uverejňované iba v Centrálnom Registri BSK