Domov Márie

PLÁN PODPORNEJ SKUPINY 2012

05.01.2012 Téma: Demencia pri Alzheimerovej chorobe – premietanie DVD – vzdelávací film pre blízkych pacientov a ich opatrovateľov I. časť. (PhDr. Chladná)
02.02.2012 Téma: Demencia pri Alzheimerovej chorobe – premietanie DVD – vzdelávací film pre blízkych pacientov a ich opatrovateľov II. časť.(PhDr. Chladná)
01.03.2012 Téma: Ako môžeme lepšie porozumieť človeku s Alzheimerovou chorobou? (PhDr. Anna Štetinová, CSc, klinický psychológ)
12.04.2012 Téma: Komunikácia s človekom s Alzheimerovou chorobou.(Bc. Chovanová)
03.05.2012 Téma: Komunikácia s človekom s Alzheimerovou chorobou – II.časť.(Bc. Chovanová)
07.06.2012 Téma: Bezpečnosť v domácom prostredí.(Bc. Masaryková)
12.07.2012 Téma: Ako udržiavať kognitívne schopnosti u pacientov s Alzheimerovou chorobou.(PhDr. Chladná)
02.08.2012 Téma: Ako si zachovať funkčný mozog do najvyššieho veku? (PhDr. Chladná)
06.09. 2012 Téma: Denný režim chorého (Bc.Chovanová, Bc Masaryková)
04.10.2012 Téma: Stravovanie a výživa chorého s ACH ( Bc. Chovanová)
08.11.2012 Téma: Starostlivosť o osobnú hygienu chorého ( Bc. Neuaberová)
06.12.2012 Téma: Zmeny správania a nálady u chorého s ACH (Bc. Masaryková)