Domov Márie

Prednáška: Stretnutie podpornej skupiny príbuzných, starajúcich sa o blízkeho s Alzheimerovou chorobou

Srdečne Vás pozývame na stretnutie podpornej skupiny príbuzných, starajúcich sa o blízkeho s Alzheimerovou chorobou,

ktoré sa uskutoční
dňa 6.9.2012 o 14.00 hod.
v spoločenskej miestnosti
DOMOVA MÁRIE, ul. Špitálska 3, Banská Štiavnica

Prednášajúci:
Bc. Zuzana Chovanová