Domov Márie

Týždeň mozgu

Srdečne Vás pozývame na stretnutie podpornej skupiny príbuzných, starajúcich sa o blízkeho s Alzheimerovou chorobou,

ktorá sa uskutoční
dňa 07. 03. 2013 o 14.00 hod.
v spoločenskej miestnosti
DOMOVA MÁRIE, ul. Špitálska 3, Banská Štiavnica.

Téma: Konkrétne reminiscenčné aktivity.
Prednášajúci: PhDr. Viera Chladná

TEŠÍME SA NA VÁS!

Kontakt:
e-mail: riaditel@domovmarie.sk Tel.: 045/6921401, 6921366
zdravdm@domovmarie.sk 0903/266 212