Domov Márie

Deň otvorených dverí v Domove MÁRIE Banská Štiavnica