Domov Márie

Stretnutie podpornej skupiny príbuzných, starajúcich sa o blízkeho s Alzheimerovou chorobou

Srdečne Vás pozývame na stretnutie podpornej skupiny príbuzných, starajúcich sa o blízkeho s Alzheimerovou chorobou,

ktorá sa uskutoční
dňa 01. 08. 2013 o 14.00 hod.
v spoločenskej miestnosti
DOMOVA MÁRIE, ul. Špitálska 3, Banská Štiavnica.

Téma: Tréning pamäti – prevencia Alzheimerovej choroby
Prednášajúci: PhDr. Viera Chladná

TEŠÍME SA NA VÁS!