Domov Márie

Stretnutie podpornej skupiny príbuzných, starajúcich sa o blízkeho s Alzheimerovou chorobou

Srdečne Vás pozývame na stretnutie podpornej skupiny príbuzných, starajúcich sa o blízkeho s Alzheimerovou chorobou,

ktorá sa uskutoční
dňa 05. 09. 2013 o 14.00 hod.
v spoločenskej miestnosti
DOMOVA MÁRIE, ul. Špitálska 3, Banská Štiavnica.

Téma: Ako udržať kognitívne schopnosti klienta chorého na Alzheimerovu chorobu.
Prednášajúci: Bc. Júlia Neubauerová