Domov Márie

Plán stretnutí podpornej skupiny príbuzných, starajúcich sa o blízkeho s Alzheimerovou chorobou na rok 2014