Domov Márie

Stretnutie skupiny ACH

Srdečne Vás pozývame na stretnutie podpornej skupiny príbuzných, starajúcich sa o blízkeho s Alzheimerovou chorobou,

ktorá sa uskutoční
dňa 05. 06. 2014 o 14.00 hod.
v spoločenskej miestnosti
DOMOVA MÁRIE, ul. Špitálska 3, Banská Štiavnica.

Téma: Zmeny nálad a správanie chorého
Prednášajúci: Mgr. Masaryková Alena

TEŠÍME SA NA VÁS!

Kontakt:
e-mail: riaditel@domovmarie.sk Tel.: 045/6921401, 6921366
zdravdm@domovmarie.sk 0903/266 212