Domov Márie

Stretnutie príbuzných - chorých na ACH

Srdečne Vás pozývame na stretnutie podpornej skupiny príbuzných, starajúcich sa o blízkeho s Alzheimerovou chorobou,

ktorá sa uskutoční
dňa 02. 09. 2014 o 14.00 hod.
v spoločenskej miestnosti
DOMOVA MÁRIE, ul. Špitálska 3, Banská Štiavnica.

Téma : Osobná a emocionálna záťaž pri starostlivosti o chorého na Ach.
Prednášajúci : Mgr. Masaryková Alena