Domov Márie

Plán prednášok podpornej skupiny rok 2017

Srdečne Vás pozývame na stretnutie podpornej skupiny príbuzných, starajúcich sa o blízkeho s Alzheimerovou chorobou, ktoré sa uskutoční každý prvý štvrtok v mesiaci o 14.hod. v DOMOVE MÁRIE, ul. Špitálska 3, Banská Štiavnica.