Domov Márie

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?