Domov Márie

Ďakujeme.sk

Aj tento rok sme sa zapojili do vianočnej akcie ďakujeme.sk, ktorej cieľom je poskytnutie adresnej pomoci konkrétnym ľuďom. Pripravili sme projekty, v ktorých predstavujeme piatich našich klientov a ich priania:

p. Ján V. – Ja sám to urobím
p. Bohumír U. – Daruj a budeš obdarovaný
p. Margita M. – Šijeme pre radosť
p. Dušan B. – Radosť z hudby
p. Miroslava P. – Môj spoločník televízor

Urobíte nám veľkú radosť keď sa pridáte a s Vašou pomocou naplníme cieľové sumy našich projektov. Potešíte tak nielen našich klientov, ale dobrý pocit z nezištnej pomoci umocní aj Vaše Vianoce.
Ďakujeme.