Domov Márie

Terapeutický chodník

V projekte Tesco – „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Občianske združenie Senior pri Domove MÁRIE získalo podporu Štiavničanov a obyvateľov Žarnovice a vďaka prvému miestu v tejto súťaži práve začíname s realizáciou nášho projektu s názvom Terapeutický chodníka pre spomienkové prechádzky.

Prechádzky terapeutickým chodníkom prispejú k zlepšeniu fyzickej zdatnosti, psychickej pohode, zlepšeniu alebo aspoň zachovaniu kognitívnych a motorických schopností našich klientov. Keďže Domov MÁRIE tvoria až tri budovy, rozhodli sme sa dopriať terapeutický chodník obyvateľom aspoň dvoch z nich. Projekt sme začali realizovať v  zariadení sociálnych služieb v meste na Striebornej ulici a na Povrazníku na Špitálskej ulici.

Radi by sme Vás priebežne informovali, ako sme začali a ako budeme postupovať s budovaním chodníkov. Najprv sme spoločne s klientmi v zariadeniach vyznačili trasu chodníka. Aktuálne prebieha likvidácia buriny a trávnatého porastu, postupne rýľujeme a kopeme, aby sme dosiahli vyrovnaný terén, ktorý je potrebný ako podklad pod chodník. Všetky tieto práce robíme svojpomocne s našimi klientmi, ktorí majú radosť, že v našich záhradách vznikne niečo pekné a užitočné pre všetkých. Zároveň sme začali s nákupom potrebného stavebného a dekoračného materiálu.

O tom, ako sa nám darí v budovaní terapeutického chodníka, Vás budeme pravidelne informovať. Zatiaľ ponúkame niekoľko pracovných fotografií.

Držte nám palce.

Ďakujeme.

 

klienti a zamestnanci
Domova MÁRIE v Banskej Štiavnici

Terapeutický chodník - Špitálska

Terapeutický chodník - Strieborná