SPP OPORA, práca v záhrade

SPP OPORA, práca v záhrade Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici sa snaží neustále vytvárať pre prijímateľov sociálnej služby podmienky nielen na pohodové trávenie voľného času, ale hľadáme aj nové výzvy na rozvíjanie voľnočasovýcvh aktivít, ktoré nám prinesú iný rozmer do života. Naši chlapi v Domove MÁRIE na Striebornej ulici trávia hlavne v zimných mesiacoch väčšinu […]

Ďakujeme.sk

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Ďakujeme.sk Aj tento rok sme sa zapojili do vianočnej akcie ďakujeme.sk, ktorej cieľom je poskytnutie adresnej pomoci konkrétnym ľuďom. Pripravili sme projekty, v ktorých predstavujeme piatich našich klientov a ich priania: p. Ján V. – Ja sám to urobímp. Bohumír U. – Daruj a budeš obdarovaný p. Margita M. – Šijeme pre radosť p. Dušan B. – Radosť […]