Domov Márie

Zmluvy, objednávky a faktúry sú od 1.11.2011 zverejňované v Centrálnom registri zmlúv BBSK:

https://crz.vucbb.sk/organizacia/00647926

Zmluvy, objednávky a faktúry sú od 1.11.2011 zverejňované v Centrálnom registri zmlúv BBSK:

https://crz.vucbb.sk/organizacia/00647926