Domov Márie

Krízový plán

Pokyn predsedu BBSK pre OvZP BBSK

Krízový plán Domova MÁRIE

Ako sa správne chrániť a používať ochranné pomôcky

Inštruktážne video k používaniu testov na COVID-19

Metodika vykonávania plošného testovania na odbernom mieste