Domov Márie

Fotogaléria rok 2019

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 2019

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 2019, priatelia tej lásky, šťastia a radosti sa zmestilo veľaaaaa. Najkrajší predvianočný čas aký som zažila.

Vynovená záhrada

 Prijímateľ sociálnej služby v Domove MÁRIE na Špitálskej ulici v Banskej Štiavnici pán Vlastimil vždy rád pracoval v záhrade. Keď nastúpil do nášho zariadenia a uvidel záhradu, hneď vedel, že tu bude môcť realizovať svoje záhradkárske nápady. Veľmi rýchlo sa mu podarilo záhradu omladiť a spestriť, no chcel jej dať ešte krajší vzhľad. Tak sme s pánom Vlastimilom požiadali o grant z Nadácie SPP a vďaka finančnej podpore z projektu Opora mohol začať napĺňať svoje záhradné predstavy. S pomocou zamestnancov a ďalších klientov začala záhrada pod rukami pána Vlastimila pomaly ožívať – častým kosením zhustla tráva, okolo altánku sa rozrástli skalky obohatené o nové druhy rôznych rastlín, kvetín, kríkov, kameňov a farebnej kôry. Stenu starej budovy ozdobil tunel a kvetinový vláčik, na nádvorí sa rozkvitol obrovský (pneumatikový) čajník a tmavé miesto pod schodmi sa zmenilo na pestrofarebný pneumatikový záhon s postupne rozkvitajúcimi kvetmi. Ďakujeme Nadácii SPP za poskytnutie tejto príležitosti pre pána Vlastimila. Jemu ďakujeme za príjemné zmeny v našej záhrade, prajeme mu veľa ďalších nápadov a síl pri práci v záhrade a veríme, že nám dovolí pomáhať mu a tešiť sa spolu s ním z dobre vykonanej práce. Domov MÁRIE Banská Štiavnica

Chlapský kútik

Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici vytvára pre prijímateľov sociálnej služby vo všetkých troch svojich budovách podmienky nielen na pohodové trávenie voľného času, ale tiež na voľnočasové aktivity v menších skupinkách pre klientov, ktorí majú špecifické záľuby. Takto niekoľkých klientov v Domove MÁRIE na Striebornej ulici spojil záujem o drevo a prácu s ním. Rozhodli sa, že chcú mať v dome kúsok len „svojho“ miesta. A tak vznikol nápad vytvoriť pracovnú dielňu a dopriať im možnosť realizovať svoje drevené nápady. Hlavným iniciátorom bol dlhoročný klient Domova MÁRIE – pán Janko, ako ho všetci familiárne voláme. V minulosti často pracoval v stolárskej dielni so svojím otcom, preto má s takouto prácou bohaté skúsenosti, o ktoré sa chce podeliť s kamarátmi a čo to ich ešte naučiť. S finančnou podporou Nadáce SPP vznikol projekt, vďaka ktorému sme chlapský kútik vybavili potrebným ručným aj elektrickým náradím. Naši chlapi spolu s pánom Jankom postupne získavali zručnosti v meraní, šmirgľovaní, maľovaní, pribíjaní klincov, ale aj v ovládaní elektrického náradia, pílení a vŕtaní. Postupne tak vznikali podstavce na vianočné ozdoby, plot do skalky, vyvýšený záhon na ruže, ale aj úžasné hmyzie hotely do našej záhrady. Nadšenie, ktoré má pán Janko pri práci s drevom, sa tak prenieslo aj na ostatných a trávenie času pri výrobkoch z dreva v našej dielni sa tak stalo ich každodennou súčasťou. A my sa tešíme na ich nové výrobky. Domov MÁRIE, Banská Štiavnica

Gitka - projekt

 Keď je veľa nápadov Môžu seniori tráviť jeseň svojho života aktívne aj v domove sociálnych služieb? Jednoznačná odpoveď je – áno. Príkladom nám všetkým môže byť pani Gitka, ako ju všetci familiárne voláme. Táto 66-ročná obyvateľka Domova MÁRIE na Striebornej ulici v Banskej Štiavnici je veľmi aktívna nielen na spoločných aktivitách s ostatnými klientmi, ale aj v čase svojho osobného voľna. S jej myšlienkami a nespočetnými nápadmi tvoriť niečo nové a túžbou zanechať po sebe niečo pekné a užitočné, vznikol projekt, ktorý sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. V rámci tohto projektu v priestoroch Domova MÁRIE pravidelne pani Gitka šije rôzne výrobky z látok. Sú to užitočné textilné dielka, ako napríklad podsedáky na stoličky, vrecká na príbor, voňavé levanduľové vrecká do skríň, ale najradšej vyrába veci pre radosť. Jej výrobky – mäkučké zvieratká, veľkonočné a vianočné ozdoby a veľa iných drobností – sa stali milými darčekmi pre našich klientov, ich príbuzných či návštevy, ktoré k nám zavítajú. Svojou prítomnosťou a pracovitosťou motivuje k aktívnemu „starnutiu“ aj ostatných obyvateľov nášho domu. Tí sa v rámci projektu zapojili do mnohých pomocných prác, ako je šmirgľovanie a pílenie dreva, sušenie levandule, výroba vreciek, či pomoc pri zdobení látkových vianočných ozdôb. Ako hovorí pani Gitka ,,to je radosť, mať čo robiť.“ A nám robia radosť jej nové nápady a výsledky jej šikovnosti a veľkej zručnosti. Domov MÁRIE Banská Štiavnica

21. september - Svetový deň Alzheimerovej choroby

 Väčšina prijímateľov sociálnej služby na špecializovanom zariadení Domova MÁRIE v Banskej Štiavnici trpí Alzheimerovou chorobou. Preto pre nich organizujeme predovšetkým také aktivity, ktoré sú zamerané hlavne na zmiernenie tejto demencie – tréningy pamäti, jemnej motoriky, spomienkové posedenia, hry na rozvoj logického myslenia, vedomostné súťaže a kvízy a podobne. 21. septembra, kedy si celý svet pripomenul Alzheimerovu chorobu, sme pre našich klientov a zamestnancov pripravili krátku prednášku o príčinách, priebehu, dôsledkoch a liečbe tejto choroby, o prevencii pred jej vznikom a o jej dosahu na rodinu a celé okolie chorého. V týchto súvislostiach sme si pripomenuli aj dátum 1. január 2017, kedy Domov MÁRIE získal od Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti v zastúpení pani PaedDr. Máriou Čunderlíkovou, podpredsedníčkou tejto spoločnosti, označenie Kontaktné miesto Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Práve toto označenie nášho zariadenia nás zaväzuje informovať o Alzheimerovej chorobe prostredníctvom poradenstva a organizovania stretnutí podporných skupín nielen pre našich klientov a zamestnancov, ale hlavne širšiu verejnosť a rodiny, ktoré sa starajú v domácom prostredí o pacienta s demenciou.

Na svätého Jána

 Na základe žiadosti občianskeho združenia SENIOR pri Domove MÁRIE v Banskej Štiavnici Mesto Banská Štiavnica poskytlo zo svojho rozpočtu dotáciu na realizáciu projektu s názvom Na svätého Jána. 86 klientov zo všetkých troch budov Domova MÁRIE sa 26. júna 2018 stretlo v záhrade na Špitálskej ulici, kde si prostredníctvom štiavnickej poetky pani Janky Bernátovej pripomenuli zvyky a piesne svätojánskej noci, zahrali a zaspievali im študenti Strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici so svojimi pedagógmi a heligónkár Miško Cerovský, pozreli si vystúpenie študentov s operenými dravcami, o liečivých bylinách ich poučili „babky korenárky“ a pomaškrtili si na grilovaných dobrotách a koláčikoch. Slnečné počasie len umocnilo toto priateľské stretnutie v príjemnej atmosfére, s výbornou zábavou a krásnymi zážitkami. Ďakujeme Mestu Banská Štiavnica za poskytnuté finančné prostriedky a šikovným zamestnankyniam Domova MÁRIE za chutné domáce koláčiky. klienti Domova MÁRIE