Domov Márie

Fotogaléria rok 2023

Poďakovanie a prianie

Touto cestou chcem zo srdca poďakovať ako kontaktná osoba pre BS k projektu “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topanok” všetkým, ktorí ste naplnili a odovzdali krabičku, bez Vás by sa to nepodarilo.Spolu sme vyzbierali 242 krabíc. V rámci projektu sa zaregistrovali a boli odovzdané do zariadení: ZSS Vitalita – Bansky Studenec – 29 krabičiek, Ja Home Life – 38 krabiciek, Domov Márie – 137 krabičiek, O.z.MARTINUS – 16 krabiciek, Slovenský červený kríž územný spolok Banská Štiavnica- 20 krabičiek a pani Gitka Piarg- 1 krabička. Spolu 241 ks. Vždy na začiatku sa obávam, či budem mať pre všetkých krabičky. Tá radosť, že opäť potešíme všetkých seniorov, klientov v zariadení ma napĺňa veľkou radosťou. ĎAKUJEM vo svojom mene, ale aj v mene obdarovaných a teším sa na ďalší ročník. Na záver už len návrh na vianočné darčeky:
Nepriateľovi odpustenie.
Súperovi toleranciu.
Priateľovi tvoje srdce.
Zákazníkovi službu.
Všetkým vľúdnosť.
Každému dieťaťu dobrý príklad.
Sebe rešpekt.
( Oren Arnold).
Šťastné a veselé Vianoce
riaditeľka a kontaktná osoba Bernátová Miroslava.

Vianočné krabičky

Dnes sa mohli tešiť z krabičiek plnej lásky v objekte Svobodu. Zároveň sme odovzdali posledné krabičky pre seniorov na Prenčov-Senior Park Prenčov a SČK Banská Štiavnica a Domov sociálnych služieb

Vianočná pošta

Vianočná pošta- klienti z objektu Strieborná

Vianočný zázrak

Vianočný zázrak. Vianoce nie sú ani tak veľmi o otváraní darčekov ako o otváraní našich sŕdc. Ďakujeme zo srdca všetkým darcom.

Vianoce sú o očakávaní

Vianočné sviatky pre kresťanov sú o očakávaní. Všetci kresťania po celom svete sa pripravujú na príchod narodenia Ježiška. Aj našim klientom bolo umožnené sa pripraviť po duchovnej stránke. Ďakujeme pánom farárom evanjelickej a katolíckej cirkvi za spoveď a spríjemnenie tohto predvianočné času

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Veľmi veľa, dnes sa z tejto lásky mohli tešiť klienti špecializovaného zariadenia a klienti z objektu Strieborná. Odovzdávanie krabičiek im spríjemnili svojím vianočným programom detičky zo Špeciálnej základnej školy a študenti-dobrovoľníci z programu Haló počúvam. Bolo úžasné sledovať aké priateľstvá vznikajú medzi našimi klientmi a týmito mladými ľuďmi. Ďakujeme za mäkučké medovníčky, ktore chutili úžasne

Vianočná pošta

Vianočná pošta potešila klientov zo špecializovaného zariadenia. Ďakujeme detičkám,pani učiteľkám, ktoré vyrobili pozdravy, anjelikov, ozdoby pre našich klientov. Žijeme v modernej dobe, kde už posielanie pohľadníc označujeme za “nemoderné” …a práve takáto maličkosť potešila veľmi našich seniorov. ĎAKUJEME

Program od gymnazistov

Dnes svojími piesňami, tancom, slovom potešili Gymnazisti Andreja Kmeťa našich klientov. Veľmi pekne im ďakujeme, že každý rok myslia na nás a spríjemnia nám tento predvianočný čas. Ďakujeme aj pekárni Anton Antol za sladký koláčik

Návšteva študentov

Klientov z objektu Svobodu prišli pozdraviť a obdariť zahraniční študenti z Univerzity Mateja Bela

Vianočné trhy

Už sa stáva tradíciou, že v predvianočný čas sa stretávajú klienti zo všetkých objektov na Vianočných trhoch v špecializovanom zariadeni. Vianočnú atmosféru okrem výrobkov od klientov dopĺňali vianočné koledy, punč a výborne koláčiky. Ďakujeme všetkým, ktorí si zakúpili výrobky a podporili našich klientov.

Koláčiky na Vianočné trhy

Dnes pani Evka a Helenka piekli koláčiky na naše Vianočné trhy, na ktoré Vás srdečne pozývame dňa 12.12. 2023 o 9, 30 hod v priestoroch špecializovaného zariadenia Špitálska 3, Banská Štiavnica. Kúpou výrobkov tak podporíte našich klientov. Zo získaných finančných prostriedkov si budú môcť zakúpiť terapeutické pomôcky – materiál. VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ

Mikuláš

Z dnešného Mikuláša a sladkostí sa netešili len najmenší, ale aj naši klienti. Ďakujeme za mikulášske balíčky pre klientov špecializovaného zariadenia od Elišky a Dominiky

Vianoce sa blížia

Radosť z prichádzajúcich sviatkov už cítiť aj u nás. Dnes si prijímatelia špecializovaného zariadenia vyzdobili svoj Vianočný stromček vo vstupnej hale. Najväčšiu radosť im urobili ozdoby, ktoré si sami vyrobili. Touto cestou chceme POĎAKOVAŤ Mestským lesom s r.o p.riaditelovi Kickovi, ktorý nám daroval stromčeky do všetkých troch objektov. Aj vďaka Vám cítiť blížiacu sa vôňu Vianoc

Krabičky plné lásky pomaly pribúdajú

Pomaličky sme pozbierali krabičky plné lásky z Gymnázia Andreja Kmeťa, súkromnej základnej školy Bakomi, základnej školy Jozefa Horáka a Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella. Všetkým zo srdca ďakujeme, nech krabičky plné lásky rozžiaria oči a vyčaria úsmev na tvári.

Prvé Vianočné krabičky

Dnes nám boli odovzdané prvé krabičky plné lásky zo súkromnej základnej a materskej školy Guliver. Ďakujeme učiteľom, rodičom, deťom, že podporili a zapojili sa do projektu

Prvá adventná nedeľa

Advent sú štyri nedele pred Vianocami. V nedeľu máme prvú adventnú nedeľu a tak sme opäť po roku v spolupráci s futbalistami z FK Sitno pripravovali, zdobili adventné vence. Dopriali sme tak našim prijímateľom zaspomínať si, vrátiť sa do detstva, mladosti – aké to bolo za ich čias. Ďakujeme rodičom, klubu FK Sitno, že podporili túto myšlienku. Je dôležité v dnešnej “materiálnej” dobe ukázať deťom čo sú skutočne hodnoty v živote. Naučiť ich, že dávať je viac ako brať. ĎAKUJEME

Krásne životné jubileum

Všetko najlepšie ku krásnemu životnému jubileu prajeme našej prijímateľky Renátke Krahulcovej. Prajeme jej veľa zdravíčka, spokojnosti, nech je tvár stále zdobí úsmev a nech sa u nás naďalej cíti ako doma

Záhrada dostala nový vzhľad

Cieľom Zariadenia sociálnych služieb Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici je vytvárať také podmienky, aby sa prijímatelia sociálnej služby cítili u nás ako doma a získali nový zmysel života.

V  Domove MÁRIE na Špitálskej ulici sme sa spoločne rozhodli vdýchnuť našej záhrade nový život a krajší vzhľad. Zo zaujímavým nápadom prišiel pán Milan, ktorý chcel záhradu zveľadiť, postarať sa o trávnik a ekologicky pestovať drobné ovocie a zeleninu. Tento zámer sa nám podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Nadácie SPP, za čo veľmi pekne ďakujeme. Všetci spoločne sme vysadili do vyvýšených záhonov kvety, paradajky a drobné ovocie, ktoré sme zalievali dažďovou vodou zachytenou v zbernej nádobe. Pomocou zakúpenej AKU kosačky sa klienti spoločne postarali o zveľadenie a pravidelnú úpravu trávnika. V záhrade sme umiestnili aj záhradný kompostér, vďaka ktorému sa klienti naučili , ako deliť odpad a ako správne funguje kompostovanie. Substrát, ktorý v ňom vznikne, využijeme do záhonov na budúci rok.

Sme radi, že sa nám spoločne podarilo vytvoriť záhradu, v ktorej si každý nájde svoj vysnívaný priestor,  všetci spoločne sa tu môžeme stretávať a nielen „pracovať“ ale aj príjemne oddychovať.

Klienti Domova MÁRIE

Úcta k starším

Tento týždeň prišli potešiť našich prijímateľov zo špecializovaného zariadenia detičky z Materskej škôlky ul.1 Mája pri príležitosti úcty k starším. Svojím spevom, básničkami potešili naše srdiečka.
Pani Eva Hančakova svojou vlastnou tvorbou – poéziou potešila prijímateľov v objekte L.Svobodu. Ďakujeme, že sa môžeme stretávať či už s detičkami, študentmi, ale aj príjemnými hosťami, ktorí radi prídu medzi nás a darujú nám kúsok zo svojho času ĎAKUJEME

Vystúpenia detičiek

Je úžasné vidieť, ako pani učiteľky upriamujú v mesiaci október pozornosť detí na tých skôr narodených – seniorov. Prijímateľov z objektu L.Svobodu prišli potešiť svojim programom detičky z Materskej škôlky zo sídliska Drieňovej. Detičky zo Špeciálnej základnej školy zas prišli potešiť prijímatelov v objekte Strieborná. Ďakujeme pani učiteľkám a veľmi si vážime, že sa medzi generačne spájame

Arborétum Kysihýbel

Dnešné dopoludnie strávili naši prijímatelia na pozvanie p.riaditeľa Mestských lesov spol. s.r.o p.Kicku v Arboréte Kysihýbla. Mestské lesy v rámci októbra mesiaca úcty k starším si pripravili veľmi krásnu akciu pod názvom “Lesníci seniorom”. Ďakovné slová zazneli od pána riaditeľa aj pani primátorky, ktorá tiež prišla pozdraviť a poďakovať seniorom. Po zaujímavých prednáškach, aktivitách nás pohostili výborným gulášom, koláčikom, zahriali čajom, kávou. Samko Kuka svojou hrou na heligónke nás rozospieval. Veľké ďakujem patrí všetkým zamestnancom Mestských lesov, ktorí sa po celý čas o nás starali. ĎAKUJEME  v mene všetkých prijímateľov aj za darčeky, ktoré ich prekvapili no zároveň potešili.

Deeskalácia konfliktu – školenie

Vzdelávanie zamestnancov tvorí jednu zo základných zložiek našej personálnej politiky. Minulý týždeň absolvovali niektorí zamestnanci školenie “Deeskalácia konfliktu ak je verbálna komunikácia neúčinná”. Ďakujeme skvelému lektorovi p.Ing.Petrovi Ďubekovi, ktorý nám ukázal ako zvládat prijímateľa, ktorého správanie vyhrocuje do fyzického ataku.

Naša malá predzáhradka

“Naša malá predzáhradka”
Domov MÁRIE sa snaží neustále svoje okolie zveľaďovať pre prijímateľov sociálnej služby a hľadať tak spoločné trávenie voľného času.
Naši prijímatelia Domove MÁRIE na Striebornej ulici trávia väčšinu svojho času od jari do jesene prácami v našej záhradke a zveľaďovaním okolia. S novým nápadom, a to upraviť nový priestor pre kvietky prišla naša klientka pani Zuzka. Chcela, aby aj nás malý kúsok pred domom hral farbami kvietkov. Pani Zuzana často svoj voľný čas trávi s kamarátmi prechádzkami v okolí a tak vznikol projekt s finančnou podporou Nadácie SPP, vďaka ktorému sme mohli skrášliť ďalší kúsok nášho okolia. Spoločnými silami sme náš malý kúsok vyčistili od neporiadku, vykopali burinu, odniesli kamene. Priestor sme doplnili čerstvou zemou keďže podklad tvoril samí odpad. Nakúpili sme semiačka kvietkov, spoločne zasiali, pravidelne polievali, pleli burinu. Nadšenie z prvých vychádzajúcich kvietkov sa ťažko opisuje a keď sa naša malá záhradka rozkvitla úplne robí radosť nielen nám, ale aj okoloidúcim.

Október, mesiac úcty k starším

Október je mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti sme pre našich prijímateľov pripravili milé posedenie sprevádzané spevom, tancom, pekným slovom a občerstvením. Veľké ďakujem patrí opäť pánovi riaditeľovi zo Základnej školy J.Kollára p. Kružlicovi, ktorý okrem toho, že nám poskytol priestory školy, spolu so svojími žiakmi a tanečnou skupinou Aplaus pripravili pre našich prijímateľov program. Nemôžeme zabudnúť poďakovať aj p. Palovičovi a p. Kružlicovi staršiemu, ktorí nám hrali do tanca. Veľkým prekvapením pre prijímateľov bola aj folklórna skupina Brezničianka, ktorá spevom, krátkym divadelným predstavením ako to vyzeralo na trhoch dakedy spestrila posedenie. Ďakujeme ešte raz zamestnancom, ale aj p.riaditelovi, p.Palovičovi p.Kružlicovi st., ktorí nás ani raz neodmietli a stali sa našimi čestnými hosťami na Deň seniora
” Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky.”

Benefičný koncert

Benefičného koncertu “Na krídlach anjelov” sa včera v Žiari nad Hronom zúčastnili niektorí naši prijímatelia, ktorým sa koncert veľmi páčil. Touto cestou sa chceme poďakovať za ústretovosť a ochotu pánovi Petrovi Ernekovi, ktorý nám poskytol autobus. ĎAKUJEME

Nevídaný hosť

Posledné dni zavítal medzi prijímateľov nevídaný hosť leguan agam bradatý. Všetkým urobil veľkú radosť aj sme sa dozvedeli o ňom zaujímavé informácie.

Salamander

Salamander 2023, aj naši prijímatelia boli zvedaví na tohtoročné trhy.

Do záhrady spoločnými silami

 
Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici sa vytvára pre svojich prijímateľov sociálnej služby neustále nové možnosti na zmysluplné trávenie spoločného voľného času. Prináša to nielen nové skúsenosti, ale aj výsledky v podobe krajšieho okolia, v ktorom spoločne žijeme. A preto aj vďaka nadácii Henkel Slovensko vznikol ďalší projekt na zveľaďovanie našej malej záhradky. Vďaka finančnému príspevku sa nám podarilo zakúpiť nielen záhradnícky substrát, nové krhly na polievanie, ale aj sudy na dažďovú vodu, ktoré nám budú pomáhať pri ekologickom zalievaní našej záhradky.
 
Prijímatelia nášho zariadenia na ulici Strieborná posledné dva roky čoraz viac času trávia v malej záhradke za domom. Spoločnými silami sme si prešli prvými pokusmi o vypestovanie vlastnej zeleniny a drobného ovocia. Tento rok sa nám tak už tretí krát spoločnými silami podarilo vypestovať nielen paradajky, papriku, šalátové uhorky, ale aj cibuľu a hlávkový šalát. S prípravami sme začali už vo februári, kedy sme si posadili semiačka rôznej zeleniny a podarilo sa nám vypestovať vlastné priesady. Každý rok si niečo pridáme a skúšame vypestovať niečo nové. Tento rok to bol maličký kúsok v rohu našej záhrady, kde sme posadili dva rady zemiakov. Očakávania boli veľké a o to väčšia bola radosť, keď sme z dvoch malých riadkov vykopali skoro desať kíl zemiakov.
 
Tým, že naši prijímatelia takmer všetok svoj voľný čas od jari do jesene trávia spoločnými prácami v záhrade, vidíme zmeny nielen na našom skrášlenom okolí. Náš „dom“ sa mení na pekné miesto na život, z čoho sa všetci úprimne tešíme a radi sa pochválime svojim návštevám výsledkami našej práce.

Športový deň

Teplú slečnú jeseň sme využili aj na športovanie. Prijímatelia soc. služby zo všetkých objektov Domova Márie sa stretli v objekte špecializovaného zariadenia, aby si zašportovali, zatancovali a po dobrom športovom výkone aj občerstvili.

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne prijímateľov soc.služby špecializovaného zariadenia. Výroba vianočných ozdôb

Osveta na kolesách

Tento týždeň v rámci ” projektu osveta na kolesach” nás navštívila spisovateľka pani Viera Stolarikova, ktorá predstavila svoju tvorbu prijímateľom špecializovaného zariadenia. Bolo veľmi zaujímavé a milé ju počúvať, s akou láskou a ľahkosťou nám porozprávala o sebe cez svoje básne, príbehy. V objekte L.Svobodu si mohli prijímatelia vyskúšať techniku macrame. Ďakujeme zamestnancom z Pohronskeho osvetového centra Žiar nad Hronom za spríjemneny a spestrený deň.

Výlet do arboréta

Dnes si urobili výlet do arboréta v Kysihýbli klienti z Drienovej.

Výstava fotografií

Dnes navštívili klienti z objektu L.Svobodu výstavu fotografií, ktorú organizuje Jednota klubu dôchodcov. Ďakujeme za pozvanie a výklad pani Evke Šestakovej.

Bazén na horúce dni

Plníme túžby, sny klientom. V rámci projektu SPP OPORA sme získali finančné prostriedky na zakúpenia bazéna a príslušenstva pre klientov špecializovaného zariadenia.

Terapeutický chodník

Klienti zo špecializovaného zariadenia venovali všetku svoju silu, energiu na dokončenie terapeutického chodníka. Tešíme sa, že spoločne sme si vytvorili novú terapeuticku pomôcku, ktorá bude slúžiť k vytvoreniu kvalitnejšieho života v zariadení. ĎAKUJEME

Všetko najlepšie

Našim narodeninovým oslávenkyniam pani Helenke a Alicke želáme veľa zdravia, lásky a nech sú naďalej u nás spokojné, šťastné ako do teraz

Spolu nám je dobre na slniečku

Spolu je nám dobre na slniečku. Chceme touto cestou osloviť ak by sa našiel sponzor, ktorý by nám vedel prispieť, prípadne zakúpiť ešte jednu záhradnú hojdačku pre klientov budeme veľmi vďační. O hojdačku je medzi klientmi veľký záujem. ĎAKUJEME

Vzdelávať sa treba celý život

Vzdelávať sa treba celý život. Naši odborní zamestnanci (sociálny pracovník, inštruktor, opatrovatelka) absolvovali vzdelávanie deskalacia konfliktu, ako zvládať prácu s problémovým prijímateľom sociálnej služby.

Vystúpenie ku Dňu matiek

S detičkami z Materskej školy ul.1 Mája sme si vďaka ich krásnemu vystúpeniu pripomenuli a oslávili Deň matiek

Spomienka na detstvo

Dnešné slnečné lúče a púpava, oživili spomienky u klientiek špecializovaného zariadenia ako si vili vence v detstve

Záhradka v Kammerhofe

Klienti z objektu Strieborná sa dnes zúčastnili pri otváraní komunitnej záhradky v Kammerhofe. Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa, že budeme moct navštevovať zahradku.

Posvätenie kríža

V kaplnke na specializovanom zariadení sme posvätili nový kríž, ktorý sme dostali darom od Úradu BBSK. Ďakujeme.

Jarné upratovanie

Klienti zo špecializovaného zariadenia zahájili jarné upratovanie.

Týždeň mozgu

Tento týždeň sme sa zapojili do kampane pod názvom “Týždeň mozgu”. Podobne ako predchádzajúce roky, ani tento rok sme nenechali nič na náhodu. Pre našich klientov sme pripravili zaujímavú prednášku o mozgu a rôznymi hrami, úlohami sme potrápili mozgové závity. Ako jeden z kontaktných bodov na Slovensku pre pacientov s Alzheimerovou chorobou sme v spolupráci s centrom Memory n.o. a p. lektorkou Mgr. Alexandrou Palkovic zabezpečili zaujímavú on line prednášku o mozgu. Do zariadenia sme počas týždňa pozvali deti zo špeciálnej základnej školy, klientov z denného stacionára Margarétka, ktorí si spolu s našimi klientmi zo Striebornej ulice, L.Svobodu vyskúšali rôzne hlavolamy, vypočítali príklady, precvičili pamäť, pozornosť, predstavivosť…Záver týždňa patril najmenším, kedy sme navštívili Materskú škôlku na ul 1.Mája. S detičkami sme si hravou formou porozprávali zaujímavosti o mozgu, čo mu škodí, čo mu prospieva. Zahrali sme sa hry, hlavolamy. Za ich skvelú aktivitu boli aj odmenení. Po celý týždeň nás sprevádzala naša pani fyzioterapeutka p. Renátka Brnčová, s ktorou sme si zacvičili ešte pred tým, ako sme sa pustili do riešení úloh. ĎAKUJEME a tešíme na všetkým opäť o rok.