Domov Márie

Fotogaléria rok 2023

Výlet do arboréta

Dnes si urobili výlet do arboréta v Kysihýbli klienti z Drienovej.

Výstava fotografií

Dnes navštívili klienti z objektu L.Svobodu výstavu fotografií, ktorú organizuje Jednota klubu dôchodcov. Ďakujeme za pozvanie a výklad pani Evke Šestakovej.

Bazén na horúce dni

Plníme túžby, sny klientom. V rámci projektu SPP OPORA sme získali finančné prostriedky na zakúpenia bazéna a príslušenstva pre klientov špecializovaného zariadenia.

Terapeutický chodník

Klienti zo špecializovaného zariadenia venovali všetku svoju silu, energiu na dokončenie terapeutického chodníka. Tešíme sa, že spoločne sme si vytvorili novú terapeuticku pomôcku, ktorá bude slúžiť k vytvoreniu kvalitnejšieho života v zariadení. ĎAKUJEME

Všetko najlepšie

Našim narodeninovým oslávenkyniam pani Helenke a Alicke želáme veľa zdravia, lásky a nech sú naďalej u nás spokojné, šťastné ako do teraz

Spolu nám je dobre na slniečku

Spolu je nám dobre na slniečku. Chceme touto cestou osloviť ak by sa našiel sponzor, ktorý by nám vedel prispieť, prípadne zakúpiť ešte jednu záhradnú hojdačku pre klientov budeme veľmi vďační. O hojdačku je medzi klientmi veľký záujem. ĎAKUJEME

Vzdelávať sa treba celý život

Vzdelávať sa treba celý život. Naši odborní zamestnanci (sociálny pracovník, inštruktor, opatrovatelka) absolvovali vzdelávanie deskalacia konfliktu, ako zvládať prácu s problémovým prijímateľom sociálnej služby.

Vystúpenie ku Dňu matiek

S detičkami z Materskej školy ul.1 Mája sme si vďaka ich krásnemu vystúpeniu pripomenuli a oslávili Deň matiek

Spomienka na detstvo

Dnešné slnečné lúče a púpava, oživili spomienky u klientiek špecializovaného zariadenia ako si vili vence v detstve

Záhradka v Kammerhofe

Klienti z objektu Strieborná sa dnes zúčastnili pri otváraní komunitnej záhradky v Kammerhofe. Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa, že budeme moct navštevovať zahradku.

Posvätenie kríža

V kaplnke na specializovanom zariadení sme posvätili nový kríž, ktorý sme dostali darom od Úradu BBSK. Ďakujeme.

Jarné upratovanie

Klienti zo špecializovaného zariadenia zahájili jarné upratovanie.

Týždeň mozgu

Tento týždeň sme sa zapojili do kampane pod názvom “Týždeň mozgu”. Podobne ako predchádzajúce roky, ani tento rok sme nenechali nič na náhodu. Pre našich klientov sme pripravili zaujímavú prednášku o mozgu a rôznymi hrami, úlohami sme potrápili mozgové závity. Ako jeden z kontaktných bodov na Slovensku pre pacientov s Alzheimerovou chorobou sme v spolupráci s centrom Memory n.o. a p. lektorkou Mgr. Alexandrou Palkovic zabezpečili zaujímavú on line prednášku o mozgu. Do zariadenia sme počas týždňa pozvali deti zo špeciálnej základnej školy, klientov z denného stacionára Margarétka, ktorí si spolu s našimi klientmi zo Striebornej ulice, L.Svobodu vyskúšali rôzne hlavolamy, vypočítali príklady, precvičili pamäť, pozornosť, predstavivosť…Záver týždňa patril najmenším, kedy sme navštívili Materskú škôlku na ul 1.Mája. S detičkami sme si hravou formou porozprávali zaujímavosti o mozgu, čo mu škodí, čo mu prospieva. Zahrali sme sa hry, hlavolamy. Za ich skvelú aktivitu boli aj odmenení. Po celý týždeň nás sprevádzala naša pani fyzioterapeutka p. Renátka Brnčová, s ktorou sme si zacvičili ešte pred tým, ako sme sa pustili do riešení úloh. ĎAKUJEME a tešíme na všetkým opäť o rok.

MDŽ na Špitálskej

Sviatok MDŽ naše klientky zo špecializovaného zariadenia oslávili so študentkami – dobrovolničkami, ktoré ich obdarovali kvetinou, úsmevom a pekným slovom. ĎAKUJEME

Fašiangy na Špitálskej

Aj klientom zo špecializovaného zariadenia bolo veselo na poslednom fašiangu. Nechýbali masky a hlavne dobrá nálada.

Video si môžete pozrieť na Facebooku nášho zariadenia po kliknutí na tento odkaz

Fašiangy na Drieňovej

Dnešné fašiangy v objekte na Drienovej začali veselo. Ráno nás prišli rozveseliť spevom, tancom najmenší, detičky z Materskej školy Čistinka zo sídliska Drieňová. Poobedie sa nieslo v spomienkach, kde si klienti pustili krátke videá z pochovávanie basy, pochutnali si na výborných šíškách a nealko punči. Záver dňa patril dobrovoľníkom, ktorí nás potešili hrou na klavíri, pán Droščák predniesol báseň. Ďakujeme, že sa spájame a sme si k sebe bližší.

Video si môžete pozrieť na Facebooku nášho zariadenia po kliknutí na tento odkaz a spomienkové video na tomto odkaze. Dobrovolníčky a detičky z materskej školy nám taktiež spríjemnili spoločne trávené chvíle.

Valentín na ulici Strieborná

Na sviatok zaľúbených prišli potešiť našich klientov v objekte Strieborná žiaci zo základnej súkromnej školy Bakomi. Spolu sa zahrali rôzne hry, vylúštili hlavolamy, precvičili jemnú motoriku a zaspievali pesničky. Ďakujeme pedagógom a detičkami za príjemné spestrenie dňa a tešíme sa opäť na stretnutie

Veľkonočné ozdoby

Z tvorby a prípravy ozdôb na Veľkú Noc vzišli pod šikovnými rukami našich klientov špecializovaného zariadenia takéto krásne výrobky. Však posúďte sami

"Haló počúvam"

Tento tyždeň v rámci nového pilotného programu “Haló počúvam” sa stretli študenti s našími klientmi.Veríme, že aj vďaka tomuto programu budeme môcť spájat rôzne generácie.Prvé zoznamovacie stretnutie prebiehalo vo všetkých troch objektoch. Radosť, že budú chodiť medzi nás bola obojstranná. Zazneli slová vďaky, ako aj, že si ich “osvoja” ako vnúčatá. Veľký záujem je o hranie na hudobné nástroje. Radi by si naši klienti zaspievali v sprievode hudobného nástroja, niektorí aj zahrali. Keďže v zariadení máme len jedny klávesy, chceli by sme Vás touto cestou poprosiť, pokiaľ by sa našiel niekto, kto by nám daroval klávesy, gitaru, prípadne nás finančne podporil so zakúpením hudobných nástrojov budeme veľmi vdační. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia. Sme veľmi radi a hrdí na týchto mladých ľudí, ktorí sa stanú istým spôsom súčasťou nášho zariadenia.

Poďakovanie primátorky

Ďakovny list od p.primàtorky dostalo aj naše zariadenie za účasť a podieľanie sa na dobrovoľnickych aktivitách.

Nové účesy

Tento týždeň prišli pod prísnym okom pani učiteľky ostrihať našich klientov do objektu Ludvika Svobodu studentky zo Združenej strednej školy. Ďakujeme