Domov Márie

Fotogaléria rok 2024

Jarné upratovanie, záhrada aj hry

Tento týždeň bolo do tanca, do spevu klientom zo Svobodu, voľný čas vyplnili aktivitami ako je kreslenie, prechádzky, riadenie pivničných priestorov. Na Striebornej pracovali ako včielky vysadili priesady paradajok, sadili zemiaky, pokosili trávnik, zložili si multifunkčný hrací stôl. Klienti zo špecializovaného trénovali jemnú motoriku s novými hrami, ktorým sa veľmi tešili.

Muzikanti z kapely Štiavnická muzika

Včera potešili našich klientov muzikanti z hudobnej kapely Štiavnická muzika. Z celého srdca ďakujeme za krásny darček ku dňu matiek. Robiť a rozdávať radosť je v dnešnej uponáhľanej dobe vzácny dar o to viac si vážime týchto pánov, že prišli medzi nás

Krátke video si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/reel/291650680680516

Týždeň v "kocke"

Týždeň v “kocke”. Všade boli rôzne aktivity. Na Striebornej sa čistil, hrabal, kosil trávnik, pripravoval sa záhon na pestovanie zemiakov. Špitálska objekt čistili petang ihrisko, vypleli burinu v kvetinovom záhone, pokosili trávnik, oslávili meniny Juraja a v spoločenskej miestnosti si “urobili kino” a zahrali spoločenské hry. Klienti zo Svobodu zriadili si zastávku na cestovanie v čase a zahrali sa loptové hry

Naše aktivity

Posledné dva týždne sme sa venovali vo všetkých objektoch kognitívnym cvičeniam, mali sme príležitosť nielen klienti, ale aj zamestnanci bezplatne si zmerať zrak, vyskúšať rámiky okuliarov. Klienti zo Striebornej si po dobrom pracovnom výkone v záhradke opiekli špekačky. V rámci projektu “Osveta na kolesach” si klienti zo Svobodu vyskúšali techniku macrame, so susedmi z denného stacionára Margarétka si precvičili pamäť rôznymi hrami. Sociálne pracovníčky realizujú novú terapiu s bábikou.Klienti zo špecializovaného si rozšírili svoju mini kvetinovú záhradku, ktorú doplnili o nové kvietky a svetielka, sadili muškáty.

Jar je už tu

Tento týždeň využili klienti zo všetkých troch objektov na jarné prechádzky. Klienti zo Striebornej upiekli si jablčnik, precvičovali jemnú motoriku, ale neodolali ani zmrzlnine. Klienti zo Svobodu pokračovali v jarnej gruntovačke za panelákom

Veľkonočný strom

Tento týždeň sme prijali pozvanie Špeciálnej základnej školy na výzdobu veľkonočného stromu pri ich škole. Klienti, deti spolu ozdobili veľkonočný strom vajíčkami, ktoré vlastnoručne ozdobili. Prijemnú, veselú atmosféru doplnili spevom a tancom. Ďakujeme za pozvanie. Na záver týždňa klienti z L.Svobodu si urobili vlastnú veľkonočnú nástenku, ktorú vyzdobili ich výrobkami. Klienti zo Striebornej si na sviatky upiekli obľúbené koláčiky, venovali sa ručným prácam.

Veľká noc a duchovná príprava

Tento týždeň sa niesol aj v duchovnej príprave na Veľkonočné sviatky. Naši klienti mali možnosť pristúpiť k večeri pánovej ako aj vyspovedať sa

Jarné upratovanie a mesiac knihy

Záver týždňa klienti zo Svobodu a Striebornej využili na jarné upratovanie. Klienti špecializovaného zariadenia sa zamerali čím je marec mesiac výnimočný – “marec mesiac knihy”. Prečítali si úryvok z knihy, na ktorej sa všetci zhodli

Veľká noc sa blíži

Klienti zo Svobodu si tento týždeň vyskúšali pliecť korbáče, maľovali vajíčka, vymaľovávali omalovánky s veľkonočnou tematikou. Mohli si tak precvičiť jemnú motoriku. Klientov zo Striebornej vyhnalo slniečko pracovať do ich záhradky, kde už pripravujú záhony na priesady, ktoré si samy vypestujú.

Oslava piatich Jozefov

Včerajšia oslava piatich Jozefov zo špecializovaného zariadenia.
Najprv sme klientom odovzdali darček v podobe rúry na pečenie, potom sa oslavovalo. Na novej rúre si upiekli vynikajúcu bublaninu a jablčkovú štrúdlu. Aj pečenie koláčikov môže byť jednou z terapii ako čo najdlhšie zachovať u klientov ich pracovné zručnosti, vrátenie spomienok

Týždeň mozgu

Akciu Týždeň mozgu sme dnes zavŕšili s našimi priateľmi – s deťmi zo Základnej špeciálnej školy z Novozámockej ulici. Opäť prednáškou, cvičením a rôznymi hrami, hlavolammi sme si precvičili náš mozog. Deti za ich šikovnosť sme odmenili.

Dnes sme navštívili našich susedov na Drieňovej denný stacionár Margarétka. Spolu v rámci kampani Týždeň mozgu sme sa porozprávali, riešili hlavolamy, zacvičili.

Tento týždeň prebieha celoslovenská kampaň Týždeň mozgu. Aj naše zariadenie sa zapojilo, kde v rámci kampane celý týždeň upriamujeme pozornosť na to, ako si precvičiť mozog, ako ho udržať čo v najlepšej” kondícii”.
V rámci akcií sme včera navštívili aj Materskú školu na sídlisku Drieňová, kde sme sa s najmenšími porozprávali čo nášmu mozgu prospieva, čo škodí, zacvičili sme si, zahrali a za výbornú spoluprácu dostali aj odmenu.
Dnes klienti špecializovaného zariadenia a klienti zo Svobodu sa porozprávali na tému ľudský mozog, zacvicili si s našou šikovnou fyzioterapeutkou, riešili rôzne hlavolamy.

Naše aktivity

Tento týždeň klienti zo Striebornej ulice sadili kvietky do ich novej mini skalky, zasadili pažítku, šili obliečky na vankúše, zlepšovali jemnú motoriku, riešili hlavolamy a kreslili. Klienti zo špecializovaného zariadenia využili slnečné lúče na prechádzky, vyčistili terapeutický chodník, vyrábali veľkonočné ozdoby a na záver týždňa ich prišiel navštíviť ich známy miláčik leguán od inštruktorky Janky. Klienti zo Svobodu sa venovali tréningu pamäti a spoločenským hrám.

Vystúpenie ku dňu MDŽ

Ku dňu MDŽ prišli potešiť svojím vystúpením našich klientov zo špecializovaného zariadenia deti zo Základnej školy Maximiliána Hella zo Štiavnických Baní. Na záver im rozdali vlastnoručne vyrobené darčeky v podobe magnetky. Ďakujeme

Kurz prvej pomoci

Vzdelávať zamestnancov patrí ku politike kvality poskytovania sociálnych služieb v našom zariadení. Tento rok absolvujú povinne všetci zamestnanci kurz prvej pomoci. Prvá polovica zamestnancov už kurz 5.- 6.3. 2024 absolvovala pod vedením skvelého lektora p.Mariána Majerčína zo Slovenského Červeného kríža Banská Štiavnica a Domov sociálnych služieb. Ďakujeme

Narodeniny, ale aj omnoho viac

Klientom zo špecializovaného zariadenia bolo tento týždeň opäť veselo, dôvodom bola oslava narodenín p. Milana Cérovského 70 rokov a p. Jozefa Mravca 72 rokov. Oslávencom prajeme hlavne zdravíčko a nech im úsmev a spokojnosť u nás pretrváva. Klienti zo Striebornej ulici chystajú oriešky na veľkonočné koláčiky, upiekli si maškrty, precvičili pamäť rôznymi hrami a modlidbami v kaplnke obohacujú svôj duchovný život. V objekte Svobodu si vyrábali veľkonočnú výzdobu, hrali spoločenské hry. Sociálne pracovníčky rozvíjajú a učia zručnosti s počítačom klientov, ktorí prejavia záujem.

Takto trávime voľný čas

Tento týždeň klienti zo Striebornej ulici si urobili malú brigádu v záhrade, chlapi sadili semiačka a žienky párali vlnu do výplne podsedákov. Klienti špecializovaného zariadenia si urobili malú prechádzku a pustili sa do výzdob na Veľkú noc. V objekte Svobodu si klienti zahrali hry zamerané na pamäť, maľovali

Životné jubileum

Posledné týždne sa u nás oslavovalo ku krásnemu životnému jubileu: p. Renátka K. 50 r., p. Alina T. 70r., p.Juraj M. 70r. Všetkým oslávencom prajeme veľa zdravia, lásky a hlavne spokojnosti u nás

Orechové koláčiky musia byť

Klienti zo Striebornej aj takto zmysluplne využívajú čas. Orechové koláčiky musia byť

Fašiangový sprievod

Dnešným fašiangovým sprievodom žiaci zo základnej školy J.Kollára potešili klientov z objektu Svobodu. Ďakujeme pánovi riaditeľovi Kružlicovi, že na nás stále pamätá

Fašiangový sprievod

Dnešným fašiangovým sprievodom žiaci zo základnej školy J.Kollára potešili klientov z objektu Svobodu. Ďakujeme pánovi riaditeľovi Kružlicovi, že na nás stále pamätá

Výroba masiek

Výroba masiek v tomto období zamestnala aj klientov špecializovaného zariadenia. Všetci sa už tešia na posledný fašiang budúci týždeň

Terapeutická miestnosť

V objekte L.Svobodu pripravili sociálne pracovníčky pre našich klientov novú terapeutickú miestnosť Snoezelen. Veríme, že v nej spolu strávia príjemné chvíle

Poďakovanie primátorky

V sobášnej sieni na radnici mesta Banská Štiavnica sme si včera slávnostne prevzali od pani primátorky, Mgr. Nadeždy Babjakovej ďakovný list za aktívnu dobrovoľnícku prácu a pravidelnú účasť na stretnutiach dobrovoľníckej skupiny za rok 2023. Ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľajú na dobrovoľníctve aj v rámci projektu Haló počúvam