Domov Márie

História

História poskytovaných sociálnych služieb v Banskej Štiavnici je datovaná od roku 1913, kedy vznikol tzv. „Chudobný dom“. Činnosť tohto sociálneho ústavu existovala na princípe svojpomoci. Čo sa v jeden deň vyžobralo, to bolo na druhý deň na obed. Aj napriek tomu, že budova bola udržiavaná, stále viac sa stávala kapacitne nevyhovujúcou.

Novodobá história sa začala odvíjať od roku 1988, kedy sa zriadil nový domov dôchodcov a presťahoval sa z nevyhovujúcich priestorov na sídlisko Drieňová ( Ul. L. Svobodu) s kapacitou 36 obyvateľov v domove dôchodcov a 40 obyvateľov v DPD – penziónový typ. V súčasnosti má tento objekt kapacitu 70 miest a poskytujeme v ňom sociálne služby druhu Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb a Zariadenie podporovaného bývania .

V roku 1992 po rekonštrukcii bytov na Ul. Strieborná začala písať históriu aj ďalšia budova domova dôchodcov s celkovou kapacitou 28 miest v historickom centre mesta Banská Štiavnica. V roku 2011 bola v tomto objekte ukončená rekonštrukcia podkrovia s kapacitou 8 jednoposteľových izieb s vlastnou kuchynkou, kúpeľňou, WC, s bezbariérovým prístupom a so zariadením nábytku na mieru, ktoré sme čerpali z dotácií MPSVaR a značným dofinancovaním nášho zriaďovateľa. V roku 2017 z dôvodu deštrukčného poškodenia strechy muselo byť podkrovie zrušené a vybudovaná úplne nová strecha. Súčasná kapacita v tomto objekte je 27.

Tretí objekt pre domov dôchodcov sme získali rozsiahlou rekonštrukciou bývalej nemocnice na Ul. Špitálska, ktorá bola postavená ešte v roku 1951. Tak bolo v roku 1996 vytvorených 54 miest. Spolu bolo k dispozícií 146 miest, ktoré poskytovali sociálne služby len druhu domov dôchodcov a DPD – penziónový typ. Už koncom roku 1996 bolo zriadené v tomto objekte oddelenie so zvýšeným psychiatrickým dohľadom, kde väčšiu časť klientov tvorili ľudia postihnutí Alzheimerovou chorobou. Od novej registrácie Domova MÁRIE dňa 18.novembra 2009 máme vybudované v tomto objekte Špecializované zariadenie – v ktorom poskytujeme sociálne služby pre demencie rôzneho typu etiológie, Alzheimerovu chorobu a schizofrénia celoročnou formou pobytu. V súčasnosti má objekt kapacitu 45 lôžok.

Až v roku 2002 nastala zmena v poskytovaní sociálnych služieb v zariadení. Naším zriaďovateľom sa stal Banskobystrický samosprávny kraj a poskytovanie služieb bolo rozšírené o sociálnu službu domov sociálnych služieb.

V súčasnosti   má Domov MÁRIE kapacitu 142 lôžok vo všetkých troch objektoch.