Domov Márie

Kontaktné miesto

pre pacientov s Alzheimerovou chorobou a ich rodinných opatrovateľov

Zariadenie sociálnych služieb Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici je Kontaktným miestom, ktoré organizuje pravidelné stretnutia (podporné skupiny) a prednášky pre rodinných opatrovateľov, ktorí sa v domácom prostredí starajú o príbuzného s Alzheimerovou chorobou s cieľom pomôcť im v domácej starostlivosti.

Podporná skupina prebieha pravidelne každý prvý štvrtok v mesiaci od 14,00 hod. v Domove MÁRIE na Špitálskej ulici č. 3 v Banskej Štiavnici (spoločenská miestnosť).


Bezplatné poradenstvo a konzultácie rodinám ochotne poskytnú pracovníčky sociálneho úseku Domova MÁRIE na tel. č. 045/6921366, 0910 999830.

Plán prednášok podpornej skupiny na rok 2024