Domov Márie

VO – Súhrnné správy 2013 - 2020

Dátum zverejnenia

Názov

PDF dokument

 27.01.2020

Súhrnná správa UVO za 4.Q 2020

 27.01.2020

Súhrnná správa UVO za 4.Q 2020 paragraf 1 ods.2

 28.10.2020

 Súhrnná správa UVO za 3.Q 2020

 28.10.2020

 Súhrnná správa UVO za 3.Q 2020 paragraf 1 ods.2

 28.07.2020

 Súhrnná správa UVO za 2.Q 2020

 28.07.2020

 Súhrnná správa UVO za 2.Q 2020 paragraf 1 ods.2

 30.04.2020

 Súhrnná správa UVO za 1.Q 2020

 30.04.2020

 Súhrnná správa UVO za 1.Q 2020 paragraf 1 ods.2

 30.01.2020

 Súhrnná správa UVO za 4.Q 2019

 30.01.2020

 Súhrnná správa UVO za 4.Q 2019 paragraf 1 ods.2

 30.10.2019

 Súhrnná správa UVO za 3.Q 2019

 30.10.2019

 Súhrnná správa UVO za 3.Q 2019 paragraf 1 ods.2

 30.07.2019

 Súhrnná správa UVO za 2.Q 2019

 30.07.2019

 Súhrnná správa UVO za 2.Q 2019 paragraf 1 ods.2

 30.04.2019

 Súhrnná správa UVO za 1.Q 2019

 30.04.2019

 Súhrnná správa UVO za 1.Q 2019 paragraf 1 ods.2

 12.02.2019

 Súhrnná správa UVO za IV.Q 2018

 30.10.2018

 Súhrnná správa III.Q2018 ZNH

 30.10.2018

 Súhrnná správa ET za III.Q2018

 30.10.2018

 Plán VO na r. 2019

 24.08.2018

 Súhrnná správa ET za II.Q2018

 24.08.2018

 Súhrnná správa za II.Q 2018

 30.04.2018

 Súhrnná správa ET I.Q 2018

 30.04.2018

 Súhrnná správa za I.Q 2018

 15.03.2018

 Plán VO 2018

 29.01.2018

 Súhrnná správa za IV.Q 2017 DM

 29.01.2018

 Súhrnná správa za IV.Q 2017

 16.11.2017

 Etický kódex VO

 27.10.2017

 Súhrnná správa III.Q 2017

 27.10.2017

 Súhrnná správa ET za III.Q2017

 28.07.2017

 Súhrnná správa o zákazkách so sumou vyššou ako 5 000,00 eur v súlade s ustanovením podľa § 117 ods. 2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov II.Q 2017

 28.07.2017

 Súhrnná správa o zákazkách obstarávaných prostredníctvom e-trhoviska s cenami vyššími ako 5 000,-€ za II.Q 2017

 28.04.2017

 Súhrnná sprva I.Q 2017

 28.04.2017

 Súhrnná správa ET I.Q2017

 14.03.2017

 Plán VO 2017

 27.01.2017

 Súhrnná správa IV.Q 2016

 27.01.2017

 Súhrnná správa ET IV.Q 2016

 27.10.2016

 Súhrnná správa o zákazkách so sumou vyššou ako 5 000,00 eur v súlade s ustanovením podľa § 117 ods. 2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov III.Q 2016

 27.10.2016

 Súhrnná správa o zákazkách obstarávaných prostredníctvom e-trhoviska s cenami vyššími ako 5 000,-€ za III.Q 2016

 29.07.2016

 Súhrná správa II.Q 2016

 29.07.2016

 Súhrnná správa za II.Q 2016 z ET

 26.04.2016

 Správa o zákazkách z e-trhoviska za 1.Q 2016

 26.04.2016

 Súhrnná správa VO 1.Q 2016

 15.03.2016

 Plán VO na r. 2016

 11.01.2016

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000€ za r. 2015

 11.01.2016

E-trhovisko 2015 –  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000€ za r. 2015

 18.02.2015

 Záznam z prieskumu truhu, tovar, služby, staveb.práce

 17.02.2015

 Plán VO 2015

 03.12.2014

 Záznam z prieskumu trhu pojazdné kreslá

 03.12.2014

 Záznam z prieskumu trhu elektrická panvica

 01.12.2014

 Záznam z prieskumu trhu pracovná obuv

 24.11.2014

 Záznam z prieskumu trhu – nábytok

 04.09.2014

 Záznam z prieskumu trhu

 17.06.2014

 Príkaz predsedu 3/2014

 20.05.2014

 Výzva čistiace a hygienické prostriedky

 10.04.2014

 Ovocie a zelenina

 10.04.2014

 Všeobecné potraviny

 12.03.2014

 Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác- Servis a odborné prehliadky výťahov 

28.02.2014

 Týždeň mozgu

 27.02.2014

 Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

 26.02.2014

 Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác – mlieko a mliečne výrobky

 04.02.2014

 zadanie zákazky Recertifikácia systému manažérstva kvality pre zariadenie sociálnych služieb.

 23.01.2014

 Výzva ovocie a zelenina a všeobecné potraviny

 20.01.2014

 výzva mäso

 20.01.2014

 výzva mlieko

 09.01.2014

 Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2013

 20.12.2013

 Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

 20.12.2013

 Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

 12.12.2013

 výzva chlieb

 12.12.2013

 výzva mrazené výrobky

 12.11.2013

 Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

 12.11.2013

 Etický kódex verejného obstarávania Banskobystrického samosprávneho kraja

 20.10.2013

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou, ktoré boli uskutočnené v treťom štvrťroku 2013

 07.08.2013

 Záznam z prieskumu trhu Snoezelen 3

 23.07.2013

 Záznam z prieskumu trhu čistiace a hygienické prostriedky

 12.07.2013

 ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU na predmet zákazky /tovar, služby, stavebné práce/.

 08.07.2013

 súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2Q 2013

 03.07.2013

 Vybavenie multisenzorickej miestnosti SNOEZELEN

 02.07.2013

 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (zákazka s nízkou hodnotou) ČISTIACE A HYGIENICKÉ PROSTRIEDKY

 27.06.2013

 VYBAVENIE MULTISENZORICKEJ MIESTNOSTI SNOEZELEN-

 19.06.2013

 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (zákazka s nízkou hodnotou)

 10.05.2013

 Súhrnná správa o ZsNH za 1.štvrťrok 2013

 12.04.2013

 Informácia o uzavretí zmluvy – všeobecné potraviny

 12.04.2013

 Informácia o uzavretí zmluvy – ovocie a zelenina

 26.03.2013

 Ovocie zelenina

 26.03.2013

 Všeobecné potraviny

 08.03.2013

 Plán VO

 07.03.2013

 Príkaz č. 003/2013/UVO k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania

 06.03.2013

 Informácia o uzatvorení zmluvy – mäso a mäsové výrobky

 06.03.2013

 Informácia o uzavretí zmluvy na mliečne výrobky

 04.03.2013

 Výzvy na potraviny a ovocie a zelenina