Domov Márie

VO – Súhrnné správy 2021 - súčasnosť

Dátum zverejnenia

Názov

PDF dokument

24.08.2022

Súhrnná správa UVO za 1. polrok 2022

 24.08.2022

Súhrnná správa UVO za 1. polrok 2022, paragraf 1 ods.2

 30.01.2022

Súhrnná správa UVO za 4.Q 2021

 30.01.2022

Súhrnná správa UVO za 4.Q 2021 paragraf 1 ods.2

 30.10.2021

Súhrnná správa UVO za 3.Q 2021

 30.10.2021

Súhrnná správa UVO za 3.Q 2021 paragraf 1 ods.2

 30.07.2021

Súhrnná správa UVO za 2.Q 2021

 30.07.2021

Súhrnná správa UVO za 2.Q 2021 paragraf 1 ods.2

 30.04.2021

Súhrnná správa UVO za 1.Q 2021

 30.04.2021

Súhrnná správa UVO za 1.Q 2021 paragraf 1 ods.2