Domov Márie

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000,- € za IV.Q.2011

Súhrnná správa
o zákazkách s nízkou hodnotou, ktoré boli uskutočnené v Domove Márie Banská Štiavnica v štvrtom štvrťroku, viac ako 1 000,- EUR v zmysle zákona č. 25/2006 §102 ods. 4, kde uvádzame predmet zákazky, hodnotu zákazky a identifikáciu úspešného uchádzača:

  1. Mrazené výrobky v hodnote 2 413,- EUR bez DPH, Chrien spol. s r. o. Zvolen.
  2. Polohovacie postele elektrické v hodnote 8 082,70 bez DPH, ARJO-Humanic SK s r. o.
    Batizovce.
  3. Konvektomat s podstavcom v hodnote 4 893,35 bez DPH, GASTROREX s r. o.
    Bratislava, prev. Banská Bystrica.
  4. Kuchynský robot v hodnote 2 619,08 bez DPH, GASTROREX s r. o. Bratislava, prev.
    Banská Bystrica.

Jana Toryská, OSO