Domov Márie

Zverejňovanie zmlúv

zverejňovanie zmlúv je prevádzkované na základe zákona č.546/2010 Z.z.
Upozornenie: od 1.11.2011 sú zmluvy uverejňované v Centrálnom Registri BBSK

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.