Zverejňovanie zmlúv

zverejňovanie zmlúv je prevádzkované na základe zákona č.546/2010 Z.z.
Upozornenie: od 1.11.2011 sú zmluvy uverejňované iba v Centrálnom Registri BBSK

Zmluva

Obchodný partner

Popis

PDF

 69/2011

GastroRex, s.r.o.

 Kúpna zmluva

 68/2011

Neuschlová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 69/2011

Chaloupková

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 67/2011

GastroRex, s.r.o.

 Kúpna zmluva

 66/2011

GastroRex, s.r.o.

 Kúpna zmluva

 65/2011

Senium

 Zmluva o prevode hnuteľného majetku

 64/2011

 Monika Halászová

 Zmluva o dielo

 63/2011

 Stavasta, s.r.o.

 Zmluva o poskytnutí finančného daru

 62/2011

 Po-Ma s.r.o.

 Zmluva o poskytnutí finančného daru

 61/2011

 REQUIEM Šakový

 Zmluva o poskytnutí finančného daru

 60/2011

 Veret s.r.o.

 Zmluva o poskytnutí finančného daru

 59/2011

 COMBIN s.r.o.

 Zmluva o reklame

 58/2011

 Mesto Banská Štiavnica

 Dohoda o poskytnutí dotácie

 57/2011

 Bohmová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 56/2011

 Inmedia, s.r.o.

 Dodatok č.1.

 55/2011

Sokolíková

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 54/2011

 Koleničková

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 53/2011

 Kacinová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 52/2011

 Golianová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 51/2011

 Fardová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 50/2011

 Ďurjančíková

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 49/2011

 Žabenský

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 48/2011

 Štulrajterová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

47/2011

 Oláhová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 46/2011

 Švidroňová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 45/2011

 Otčenášová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 44/2011

 Fábryová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 43/2011

 Tibor Varga TSV PAPIER

 Kancelárske poteby

 42/2011

 Smrtičová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 41/2011

 Občianske združenie Senior

 Darovacia zmluva

 40/2011

 Banchem s.r.o., Dunajská streda

 Dodatok ku kúpnej zmluve

 39/2011

 Výdajňa zdravotníckych potrieb

 Darovacia zmluva

 38/2011

 Kimberly Clark

 Darovacia zmluva

 37/2011

 Občianske združenie Senior

 Darovacia zmluva

 36/2011

 Belák

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 35/2011

 Cibrínová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 34/2011

 Kusá

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 33/2011

 Stará

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 32/2011

 Pramuková

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 31/2011

 Parinová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 30/2011

Cibulová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 29/2011

Sabadoš

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 28/2011

 Chrien s.r.o.

 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

 27/2011

 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

 26/2011

 Banchem s.r.o., Dunajská streda

 Čistiace potreby

 25/2011

 Polóny

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 24/2011

 Gašparíková

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 23/2011

 Berky

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 22/2011

 Matušek

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 21/2011

 Kmeť

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 20/2011

 Havierniková

 Dodatok č. 1 k zml.o poskyt.soc.službe

 19/2011

 Havierniková

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 18/2011

 Fliederová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 17/2011

 Kulpa

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 16/2011

 Kubišová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 15/2011

 Veisová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 14/2011

 Říhová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 13/2011

 Dobrík

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 12/2011

 Longauerová

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 10/2011

 Sojáková

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 9/2011

 QECON, spol.s.r.o.Banská Bystrica

 certifikácia systému

 8/2011

 Zmluva o dodávke vody

 voda

 7/2011

 Inmedia spol.s.r.o. Zvolen

 mlieko, mliečne výrobky

 6/2011

 Inmedia spol.s.r.o. Zvolen

potraviny

 5/2011

 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.

 kúpna zmluva na mäso a mäsové výrobky

 4/2011

 Občianske združenie SENIOR

 darovacia zmluva vecný dar

 3/2011

 HARTMANN-RICO, spol.s.r.o., Bratislava

 Darovacia zmluva – darovanie zdravotníckych pomôcok v celkovej hodnote 520 €

 2/2011

 VENUS s.r.o, Banská Bystrica

 Zmluva o dodávke tovaru – čerstvého ovocia, zeleniny a iného tovaru.

 1/2011

 Peter Ladzianky – PREVENT

Zabezpečenie činnosti Bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. NR SR…