Domov Márie

Kontaktné údaje

Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie

Povrazník

Špitálska 1324/3, 969 01 Banská Štiavnica

Riaditeľ:

Ing.Miroslava Bernátová

e-mail: riaditel@domovmarie.sk

mobil: 0903 /266 212

tel: 045/69 21 401

ústredňa: tel.: 045/ 69 21 366

e-mail: postmaster@domovmarie.sk

Ekonomický úsek:

Ing. Andrea Lambertová – vedúca ekonomicko- prevádzkového úseku

e-mail: ekonomdm@domovmarie.sk

Ing. Dana Dodeková – odborná referentka PaM

e- mail: pamdm@domovmarie.sk

Jana Toryská – účtovník

e-mail: uctovnikdm@domovmarie.sk

Mária Bartiková – manažér ISO, administratíva

email:  postmaster@domovmarie.sk

Helena Turányiová – skladník

email: skladnikdm@domovmarie.sk

Blažena Gregáňová – hlavná kuchárka

Sociálny úsek:

Mgr. Anna Bridišová – zástupca riaditeľa, vedúca sociálno – zdravotného úseku

Mgr. Zuzana Žilová – sociálny pracovník, úhrady

Mobil: 0910/999 830

e-mail: socdm@domovmarie.sk, domovmarie@gmail.com

    • informácie k žiadosti o prijatie poskytuje sociálny úsek

Hlavná sestra zariadenia:

Mgr. Iveta Líškajová

e-mail: zdravdm@domovmarie.sk

zdravotný úsek:

zelené oddelenie – vedúca úseku: Gabriela Petrová

e-mail: zdravdm.petrova@domovmarie.sk

mobil: 0903/ 694 533

ružové oddelenie – vedúca úseku: Lucia Mrázeková

e-mail: zdravdm.mrazekova@domovmarie.sk

mobil: 0910/ 921 572

Drieňová

Ľudvika Svobodu 37,38,39, 969 01 Banská Štiavnica

Ústredňa: 045/69 11 015

Zdravotný úsek:

zdravotné sestry: Tatiana Hrebíčková, Emília Ihracká

mail: sestry.drienova@domovmarie.sk

mobil: 0911 291 216

Vedúca objektu:

toho času v zastúpení: Mgr. Iveta Líškajová

e-mail: veducadrienova@domovmarie.sk

Sociálny úsek:

Mgr. Miroslava Klátiková – sociálny pracovník

mobil: 0910 921 571

e-mail: drienova@domovmarie.sk

Mesto

Strieborná 15, 969 01 Banská Štiavnica

Ústredňa: 045/ 69 11 029

Zdravotný úsek:

Vedúca objektu:

Bc. Katarína Blahová

e-mail.: veducastrieborna@domovmarie.sk

Sociálny úsek:

Mgr. Mária Koledová – sociálny pracovník

e-mail.: strieborna@domovmarie.sk

mobil: 0903/694 522