Kontaktné údaje

Domov MÁRIE, zariadenie sociálnych služieb

Povrazník

Špitálska 3, Banská Štiavnica

Ing. Miroslava Bernátová,
riaditeľka Domova MÁRIE,

mobil: 0903 266212
tel.045/6921401
e-mail: postmaster@domovmarie.sk
Ústredňa: 045/6921366

Zdravotný úsek:
zelené oddelenie: 0903/694533
ružové oddelenie: 0910/921572
e-mail: zdravdm@domovmarie.sk

Informácie k žiadosti o prijatie poskytuje sociálny úsek do 14:00 hodiny na t.č. 0910/999830, email socdm@domovmarie.sk

Drieňová

Ludvika Svobodu 37, 38, 39

Tel.č.: 045/6911015

Zdravotný úsek: 0911/291216
e-mail: veducadrienova@domovmarie.sk

Sociálny úsek: 0910/921571
e-mail: drienova@domovmarie.sk

Mesto

Strieborná 15, Banská Štiavnica

Tel.č.: 045/6911029

Zdravotný úsek: 0903/694522
e-mail: veducastrieborna@domovmarie.sk

Sociálny úsek: e-mail: strieborna@domovmarie.sk