Domov Márie

Domov Márie
zariadenie sociálnych služieb

Domov Márie
zariadenie sociálnych služieb

969 00 Banská Štiavnica
1. Povrazník: Špitálska 3
2. Drieňová: Ludvika Svobodu 37,38,39
3. Mesto: Strieborná č. 15
  


1. Povrazník:

Ing. Miroslava Bernátová, riaditeľka Domova Márie, Špitálska 3, Banská Štiavnica
mobil: 0903 266212
tel.045/6921401
e-mail: riaditel@domovmarie.sk

Ústredňa: 045/6921366
Informácie k žiadosti o prijatie poskytuje sociálny úsek t.č. 045/6921366 klapka 24

 2. Drieňová: 045/6911015
 3. Mesto: 045/6911029
  


postmaster@domovmarie.sk